Uitnodiging jaarvergadering

3 februari 2019 0 Door John Zagers

Briefhoofd

Zundert, 2 februari 2019

Geachte buurtgenoten,

Het corsojaar 2018 is weer bijna voorbij. Zoals gebruikelijk volgt nog ter afsluiting hiervan de jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op vrijdag 15 februari 2019 bij cafe-zaal Schuttershof aan de Klein Zundertseweg te Klein Zundert. De aanvang zal zijn om 20.00 uur. Na afloop van de vergadering zullen we het corsojaar 2019 officieel openen met het tonen van de maquette voor dit jaar.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Verslag secretaris
  3. Financieel verslag
  4. Verslag kascommissie
  5. Benoeming kascommissie
  6. Benoeming nieuwe leden voor de ontwerpkeuze groep. Voor de keuze van het ontwerp voor 2020 zijn er weer 2 nieuwe kandidaten nodig. Degene die interesse hebben kunnen zich opgeven tot aanvang van deze vergadering bij Stephanie van der Pol (06-55326202 of via de mail).
  7. Mededelingen bestuur
  8. Bestuursverkiezingen: Aftredend zijn Bouke van Bergen en Joey Ritchie (beiden niet herkiesbaar). Het bestuur draagt als kandidaat voor: Olga van Hassel. Eventuele tegenkandida(a)t(en) voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot aanvang van deze vergadering.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Namens de stichting wensen wij u nog een gelukkig nieuwjaar en een goed corso 2019 toe.

Bestuur buurtschap ’t Kapelleke